Společnost Doležel, spol. s r.o. byla založena v roce 2002. Do té doby podnikala jako fyzický subjekt. V letech 1990 až 1999 soustředila svou hlavní činnost výlučně na oblast uměleckého a řemeslného restaurování památkově chráněných objektů. Pro společnost SKANSKA a.s. byla v této době významným dodavatelem restaurátorských prací při rekonstrukci objektu Poslanecké sněmovny DKP ve Sněmovní ulici. Na přelomu tisíciletí 1998 – 2001 prováděla společnost po etapách jednu z nejvýznamnějších rekonstrukcí, jíž byla velmi náročná obnova Valdštejnského areálu pro potřeby Senátu ČR. S rozšiřováním nabídky svých služeb přijala firma celou řadu stavebních odborníků, kteří se podíleli na těchto stavbách v manažerských pozicích. Díky tomuto dynamickému rozvoji společnosti se našimi zákazníky stávali stále častěji také soukromí investoři.

Vzhledem ke komplikovanému zákonu o zadávání státních zakázek jsou současné obchodní aktivity naší společnosti soustředěny na soukromý sektor, který tvoří 95% portfolia naší firmy.

Společnost se zabývá kompletní rekonstrukcí bytů od jejich počáteční projekce a designování až po pečlivou realizaci. Tento komplexní přístup umožňuje plynulou návaznost jednotlivých prací.

Našim cílem je uspokojit přání a představy klientů, proto jsme otevřeni jejich aktivní spoluúčasti od samého počátku, přes výstavbu, až do konečného předání díla.

Tento přístup je aplikován jak při stavbách rodinných domů, bytových objektů, tak i výrobních či logistických center.

Od roku 2013 se společnost rozšířila o divizi elektro, která nabízí taktéž komplexní služby - od autorizované projekce, přes realizaci, až po zajištění revizí.

Přístup naší firmy „design and build“ - propojení architektonicky projekčních prací s realizací díla - se osvědčuje, neboť aktivně zapojuje klienta hned od počátku vzniku zakázky, umožňuje tak postupně naplňovat jeho představy a zejména minimalizuje chyby či nedorozumění. V konečném ekonomickém vzorci tím pádem šetří finance investorům.

V současnosti se naše společnost zaměřuje zejména na tyto činnosti:

- Umělecké restaurování a rekonstrukce památkově chráněných objektů a děl
- Architektonické a projekční práce
- Komplexní výstavba a rekonstrukce stavebních objektů
- Elektro – projektování a realizace